ūkinis

ūkinis
ū́kinis,adj. (1), ūkìnis (2) I, 1. susijęs su ūkiu, žemdirbyste, pramone, prekyba: Ū́kiniai reikalai . Ū́kinis pajėgumas . Ū́kinė būklė (padėtis) NdŽ. Ū́kiniai interesai NdŽ. Ū́kinis darbuotojas NdŽ. Ū́kiniai metai NdŽ. Ū́kinė sutartis PolŽ162. Ū́kinės veiklos analizė ŽŪŽ10. Miškas ne tik puošia gamtą, bet ir žmogui duoda didelę ūkinę naudą . Ūkinę sėklos vertę reikia apskaičiuoti, prieš nustatant išsėjamą sėklos kiekį . Pastatai pylimų pakraščiu greičiausiai turėjo ūkinę ir karinę paskirtį . 2. 1, Trk žemės ūkiui skirtas, priklausantis: Daržinė – senovinis ūkinis pastatas šienui, šiaudams ir ūkiniams padargams laikyti LTEII582. Ūkinis griovys ŽŪŽ90. Kol pasėlys [sėkliniame laukelyje] nesudygęs, priežiūra tokia pat, kaip ūkiniuose plotuose J.Krišč. Visa tai Strazdas išmoko iš ūkinių knygų ir laikraščių J.Avyž. 3. vartojamas ūkio reikalams: Žinau, kad ne vienas sakys, jog kumečiai poną apvagia, jam įtaisus ūkinius pagadina A1884,181. Ūkiniai peiliai pagal paskirtį skirstomi į duonriekius, virtuvinius ir virėjų . Ūkiniai plaktukai būna su apvalia ištęsta pentimi . Ūkiniai padargai . 4. I pilietiškas, demokratiškas. 5. arabiškas (apie skaitmenis): Ūkiniai (skaitliaus ženklai): 1. vienas, viena, 2. du, 3. trys S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ūkinis gyvūnas — statusas Aprobuotas sritis veterinarija apibrėžtis Gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkinis miško tinkamumas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Brandos amžių pasiekusių miško medžių savybių visuma būti tinkamiems kirsti. atitikmenys: angl. reliability of operation; safety in service vok. Betriebssicherheit, f rus. эксплуатационная… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ūkinis miškas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Miškas, kuriame laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų formuojamas produktyvus medynas, nuolat tiekiama mediena. Leidžiami visi kirtimai. atitikmenys: angl. commercial forest; production… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ūkinis — ūkinis, ūkinė bdv. Ūkinė veiklà, sutarti̇̀s, bendrijà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ukinis — ukìnis, ė adj. (2) [K], KŽ arch. = vokinis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veislinis ūkinis gyvūnas — statusas Aprobuotas sritis veislininkystė apibrėžtis Ūkinis gyvūnas, kurio kilmė ir individualios veislinės savybės atitinka tam tikros ūkinių gyvūnų veislės reikalavimus. atitikmenys: angl. breeding animal vok. Zuchttier pranc. animal… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grynaveislis ūkinis gyvūnas — statusas Aprobuotas sritis veislininkystė apibrėžtis Ūkinis gyvūnas, kurio tėvai ir protėviai yra įrašyti arba jis pats yra įrašytas arba tinkamas būti įrašytas į tos pačios ūkinių gyvūnų veislės kilmės knygas. atitikmenys: angl. pure bred animal …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Lietuvos genofondinis ūkinis gyvūnas — statusas Aprobuotas sritis ūkinių gyvūnų ir paukščių genetiniai ištekliai apibrėžtis Lietuvos geografinėje ūkinėje aplinkoje susidariusios atkuriamos ir palaikomos populiacijos arba veislės su būdingais požymiais ir ypatybėmis gyvūnas, įtrauktas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventorius — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • animal dans les élevages — ūkinis gyvūnas statusas Aprobuotas sritis veterinarija apibrėžtis Gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”